• Baba

    kişi adı, sadə, azərbaycan mənşəli «baba» valideynlərdən hər hansı birinin atasının onların uşaqlarına olan qohumluq münasibətidir. Qədimdə «ata» mənasında da işlənmişdir. Antroponim kimi «böyük, hörmətli» mənalarını ifadə edir.

Bloqlar
Strong Women Quotes To Inspire You
Powerful Women Quotes The following quotes prove women are a force of nature. Do any of the following quotes remind…
5 healthy lifestyle choices all women should make by age 30
The benefits of making healthy behaviours a habit at an early age are plentiful. Making healthier lifestyle choices as a…
Mini Patron Bottles
Those who aren't too fond of the traditional liquor bottle will enjoy the miniature Patron Tequila Silver. The bottle looks…