Pərvin
müşəxsi ad, sadə, Pərvinə qadın adı, düzəltmə, fars mənşəli «pərvin» – Ülkər ulduzu, Yeddiqardaş (Sürəyya) ulduzu deməkdir. Kişi adı kimi…
Cahan
qadın adı, sadə, fars mənşəli «cəhan» – dünya, aləm, kainat deməkdir.
Cabir
kişi adı, sadə, ərəb mənşəli, «cabir» – zor işlədən, zülm edən; sınıqçı deməkdir.
Cabbar
kişi adı, sadə, ərəb mənşəli, «cabbar» – nəhəng, yekə; zülmkar deməkdir.
Babacan
kişi adı, mürəkkəb, azərbaycan mənşəli baba + can (əziz) sözlərindən düzəlib. «Can baba, əziz baba» deməkdir.
Baba
kişi adı, sadə, azərbaycan mənşəli «baba» valideynlərdən hər hansı birinin atasının onların uşaqlarına olan qohumluq münasibətidir. Qədimdə «ata» mənasında da…
Abbas
kişi adı, sadə. Doğru variantı Abbasdır. ərəb mənşəli, «əbbas» (qaraqabaq, tutqun, qəzəbli) sözündəndir. Məhəmməd peyğəmbərin əmisi və imam Əlinin oğlanlarından…
Abad
kişi adı, sadə, azərbaycan mənşəli «abad» məskun edilmiş, becərilmiş, düzəldilmiş yer,yaşayış məntəqəsi mənalarını bildirən topoformantdır. Şəxs adı kimi «mədəni, səliqəli,…
Ən son baxılan bloqlar
Strong Women Quotes To Inspire You
Powerful Women Quotes The following quotes prove women are a force of nature. Do any of the following quotes remind…
5 healthy lifestyle choices all women should make by age 30
The benefits of making healthy behaviours a habit at an early age are plentiful. Making healthier lifestyle choices as a…
Mini Patron Bottles
Those who aren't too fond of the traditional liquor bottle will enjoy the miniature Patron Tequila Silver. The bottle looks…