Oğlan adları

  • Abbas

    Abbas adının mənası nədir? kişi adı, sadə. Doğru variantı Abbasdır. ərəb mənşəli, «əbbas» (qaraqabaq, tutqun, qəzəbli) sözündəndir. Məhəmməd peyğəmbərin əmisi…

    Ətraflı
  • Pervin

    Pərvin adının mənası nədir?  müşəxsi ad, sadə, Pərvinə qadın adı, düzəltmə, fars mənşəli «pərvin» – Ülkər ulduzu, Yeddiqardaş (Sürəyya) ulduzu…

    Ətraflı
Back to top button