AdlarOğlan adlarıQız adları

Pervin

Pərvin adının mənası nədir? 

müşəxsi ad, sadə, Pərvinə qadın adı, düzəltmə, fars mənşəli «pərvin» – Ülkər ulduzu, Yeddiqardaş (Sürəyya) ulduzu deməkdir.

Statistika pervin adi haqqında

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button