• Pərvin

    müşəxsi ad, sadə, Pərvinə qadın adı, düzəltmə, fars mənşəli «pərvin» – Ülkər ulduzu, Yeddiqardaş (Sürəyya) ulduzu deməkdir.

    Kişi adı kimi də istifadə edilir.

Bloqlar
Epitet
Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid termindir. Epitetə bədii təyin də deyilir. Sözə məcazi məna daşıyan başqa bir təyinedici söz artırmaq yolu ilə…
Epitet
Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid termindir. Epitetə bədii təyin də deyilir.Sözə məcazi məna daşıyan başqa bir təyinedici söz artırmaq yolu ilə düzəlir.…
Kimyon
May-iyun aylarında çiçək açan, 40-60 sm hündürlüyündə ağ və çəhrayı rəngli birillik ot bitkisidir. Türkcə kimyon, azərbaycanca zirə adlanır.