• Abbas

    kişi adı, sadə. Doğru variantı Abbasdır. ərəb mənşəli, «əbbas» (qaraqabaq, tutqun, qəzəbli) sözündəndir. Məhəmməd peyğəmbərin əmisi və imam Əlinin oğlanlarından biri bu adı daşımışlar. Şəxs adı kimi azərbaycan mənşəli dilinə islam dininin təsiri altında keçmişdir.

Bloqlar
Strong Women Quotes To Inspire You
Powerful Women Quotes The following quotes prove women are a force of nature. Do any of the following quotes remind…
5 healthy lifestyle choices all women should make by age 30
The benefits of making healthy behaviours a habit at an early age are plentiful. Making healthier lifestyle choices as a…
Mini Patron Bottles
Those who aren't too fond of the traditional liquor bottle will enjoy the miniature Patron Tequila Silver. The bottle looks…