Ümumi

Marketinq nədir?

İngilis dilində “market” sözündən götürülüb, bazar mənasını verir. 

Şirkətlərin məhsul və ya xidmətlərini hədəf auditoriyanın diqqətinə çatdırmaq və maraq cəlb eləmək məqsədi daşıyan strategiyalar toplusudur.

Marketinq – mübadilə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün bazarda aparılan məqsədyönlü fəaliyyətdir. Bu prosesi effektiv həyata keçirmək üçün istehlakçıların təlabatlarının müəyyən edilməsi bu təlabatlara uyğun məhsulların hazırlanması, məhsulların bazara çıxarılması tələb olunur və bütün bunlar marketinq tərəfindən həyata keçirilir.

Markeinq qısaca təsvir etsək, müştəri ehtiyaclarını ödənilməsi,  mənfəətlə müəyyənləşdirilməsi, proqnozlaşdırılması və ödənilməsinə görə cavabdeh olan idarəetmə prosesidir”

Marketinq XX əsrin əvvəllərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında meydana gəlmiş, məhsulların satışında olan problemlərlə əlaqədar olaraq son beşilliklərdə bir çox inkişaf etmiş kapitalist ölkələrində  geniş yayılmışdır.

 Marketinq hər hansı biznesin uğurunda həlledici rol oynayır. Müasir rəqabət şəraitində biznesin uğurlu olması üçün efektiv marketinq strategiyaları vacibdir.

  Marketinqin bir neçə növü var:

  • Video Marketinq
  • Kütləvi Marketinq
  • Sosial Media Marketinq
  • İnkişaf Marketinqi
  • Məzmun Marketinqi

Müasir Marketinq 1950-ci illərdə insanların bir məhsulu təsdiqləmək üçün yazılı mediadan daha çox istifadə etməyə başladığı zaman başladı. Televiziya (daha sonra İnternet) gündəlik həyata daxil olduqca, marketoloqlar bir çox platformada bütün satışları həyata keçirə bildilər.

Marketinqin funksiyaları :

Bazar Araşdırması : İstehlakçı seçimləri, bazar tendensiyaları və rəqiblər haqqında məlumatların toplanması və təhlili.

Məhsulun inkişafı : İstehlakçı ehtiyacları və bazar tələbi əsasında məhsulların yaradılması və ya təkmilləşdirilməsi.

Qiymətləndirmə : Məhsul və ya xidmətin dəyərini əks etdirən və bazarda rəqabətədavamlı olan qiymətlərin müəyyən edilməsi.

Təqdimat : Reklam, satış təşviqi, ictimaiyyətlə əlaqələr və digər tanıtım fəaliyyətləri vasitəsilə müştərilərlə ünsiyyət.

Paylama : Məhsul və ya xidmətlərin müştərilərə çatdırılmasının ən səmərəli və təsirli yollarının müəyyən edilməsi.

Müştəri Münasibətlərinin İdarə Edilməsi (CRM) : Sadiqliyi artırmaq və biznesi təkrarlamaq üçün müştərilərlə güclü əlaqələr qurmaq və saxlamaq.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button