Ümumi

 • Apostil nədir?

  Bir ölkədə rəsmi qəbul edilən sənədin digər ölkədə rəsmi olması üçün apostil proseduru aparılmalıdır.  Apostil əməliyyatları zamanı fiziki şəxslərdən heç…

  Ətraflı
 • Ellipsis nədir?

  Yunan sözü olub mənası “buraxılma” deməkdir. Sözlərin və ya şəkilçilərin ixtisarı deməkdir. Cümlədə asan­lıqla anlaşılan, bərpa edilə bilən sözün buraxılması.…

  Ətraflı
 • Debet kart nədir?

  Debet kartı, sahibinə ödənişlər etmək və bank hesabından nağd pul çıxarmaq imkanı verən bank tərəfindən buraxılan plastik kartdır. Debet kart…

  Ətraflı
 • Vöen nədir?

  Vergi Ödəyicilərinin Eyniləşdirmə Nömrəsidir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 21 dekabr tarixli 222 nömrəli qərarına əsasən mülkiyyət formasından asılı…

  Ətraflı
 • Ritual nədir?

  Ritual — müxtəlif jestlərin, hərəkətlərin, sözlərin və sitayiş edilən obyektlərin istifadəsi ilə keçirilən dini mərasimdir. Ritual sözü dilimizdə fəal işlənir. Ritualın…

  Ətraflı
 • Prioritet nədir?

  Hər hansı bir fəaliyyəti həyata keçirməkdə ilk görüləsi, birinci həll olunası, üstünlük təşkil edən iş və ya öhdəlik nəzərdə tutulur.…

  Ətraflı
 • Epitet nədir?

  Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid termindir. Epitetə bədii təyin də deyilir. Epitet haqqında daha ətraflı: Sözə məcazi məna daşıyan başqa bir təyinedici…

  Ətraflı
 • HİV nədir?

   HİV (İnsan İmmun virusu,İİV) qan və qorunmayan cinsi əlaqə yolu ilə ötürülən və bədənin müxtəlif toxumalarında yerləşə bilən, ancaq əsas…

  Ətraflı
 • İnvestisiya nədir?

  Gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi…

  Ətraflı
 • İELTS nədir?

  (İnternational English Language Testing System- Beynəlxalq İngilis Dili İmtahan Sistemi) Amerika, İngiltərə, Kanada, Yeni Zelandiya və Avstraliya kimi bir çox…

  Ətraflı
Back to top button