A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | O | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z

  • Apostil nədir?

   Bir ölkədə rəsmi qəbul edilən sənədin digər ölkədə rəsmi olması üçün apostil proseduru aparılmalıdır.  Apostil əməliyyatları zamanı fiziki şəxslərdən heç…

   Ətraflı
  • Ellipsis nədir?

   Yunan sözü olub mənası “buraxılma” deməkdir. Sözlərin və ya şəkilçilərin ixtisarı deməkdir. Cümlədə asan­lıqla anlaşılan, bərpa edilə bilən sözün buraxılması.…

   Ətraflı
  • Debet kart nədir?

   Debet kartı, sahibinə ödənişlər etmək və bank hesabından nağd pul çıxarmaq imkanı verən bank tərəfindən buraxılan plastik kartdır. Debet kart…

   Ətraflı
  • Vöen nədir?

   Vergi Ödəyicilərinin Eyniləşdirmə Nömrəsidir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 21 dekabr tarixli 222 nömrəli qərarına əsasən mülkiyyət formasından asılı…

   Ətraflı
  • Ritual nədir?

   Ritual — müxtəlif jestlərin, hərəkətlərin, sözlərin və sitayiş edilən obyektlərin istifadəsi ilə keçirilən dini mərasimdir. Ritual sözü dilimizdə fəal işlənir. Ritualın…

   Ətraflı
  • Prioritet nədir?

   Hər hansı bir fəaliyyəti həyata keçirməkdə ilk görüləsi, birinci həll olunası, üstünlük təşkil edən iş və ya öhdəlik nəzərdə tutulur.…

   Ətraflı
  • Epitet nədir?

   Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid termindir. Epitetə bədii təyin də deyilir. Epitet haqqında daha ətraflı: Sözə məcazi məna daşıyan başqa bir təyinedici…

   Ətraflı
  • HİV nədir?

    HİV (İnsan İmmun virusu,İİV) qan və qorunmayan cinsi əlaqə yolu ilə ötürülən və bədənin müxtəlif toxumalarında yerləşə bilən, ancaq əsas…

   Ətraflı
  • İnvestisiya nədir?

   Gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi…

   Ətraflı
  • İELTS nədir?

   (İnternational English Language Testing System- Beynəlxalq İngilis Dili İmtahan Sistemi) Amerika, İngiltərə, Kanada, Yeni Zelandiya və Avstraliya kimi bir çox…

   Ətraflı
  • Orqazm nədir?

   Uzun müddətli cinsi təmas nəticəsində fizioloji və psixoloji olaraq əldə edilən və insana həzz verən haldır. Güclü məmnunluq, həzz hissi…

   Ətraflı
  • Narsist nədir?

   Narsizm özlərinin “xüsusi” və ya”seçilmiş” olduqlarını düşünən, öz maraqları üçün başqalarını istifadə edən, başqalarının uğurlarını qısqanan, empatiyası  olmayan davranış tipidir. Narsist…

   Ətraflı
  • Kollagen nədir?

   Əsas funksiyası birləşdirici toxumanı gücləndirmək və bədənin bütövlüyünü qorumaq olan protein növü. Kollagen haqqında daha ətraflı: Kollagen bədənimizdəki birləşdirici toxumaları…

   Ətraflı
  • Rozmarin (Bibəriyyə) nədir?

   Latın adı Salvia Rosmarinus ilə tanınan rozmarin, Vətəni Aralıq dənizi sahilləri olan, bənövşəyi, ağ və ya çəhrayı çiçəklərə malik çoxillik…

   Ətraflı
  • Marketinq nədir?

   İngilis dilində “market” sözündən götürülüb, bazar mənasını verir.  Şirkətlərin məhsul və ya xidmətlərini hədəf auditoriyanın diqqətinə çatdırmaq və maraq cəlb eləmək…

   Ətraflı
  • Libido

   İlk dəfə Ziqmud Freydin tələbəsi tərəfindən istifadə edilən sözdür. Freydə görə, libido həyat instinkti və enerjisidir.  Latın dilindən tərcüməsi “arzu,şəhvət”…

   Ətraflı
  • Sətəm

   SƏTƏM sözünün hərfi mənası S (sağlamlıq), ƏT (əməyin təhlükəsizliyi), ƏMM (ətraf mühitin mühafizəsi) ibarətdir. Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin…

   Ətraflı
  • Fin kod nədir?

   FİN – şəxsiyyət vəsiqəsinin Fərdi İdentifikasiya Nömrəsidir. Fərdi identifikasiya nömrəsi, şəxs barəsində dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatları müəyyən etməyə imkan…

   Ətraflı
  • Sarkazm

   Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid termindir. Sarkazm (yun. (sarkasmós)-parçalamaq deməkdir. Sarkazm haqqında daha ətrafı Bədii ifadə vasitələrindən biri olan kinayənin daha kəskin…

   Ətraflı
  • Kimyon nədir?

   Cəfəri fəsiləsindən olan, may-iyun aylarında çiçək açan, ətirli, 40-60 sm hündürlüyündə ağ və çəhrayı rəngli birillik ot bitkisidir. Türkcə kimyon,…

   Ətraflı